Welkom

Informatie voor ouderen in Amsterdam


Het COSBO-Amsterdam verzorgt professionele ondersteuning bij collectieve (gemeenschappelijke) belangenbehartiging van/voor mensen boven de vijftig: van 50-plus tot hoogbejaard. In Amsterdam komen vooral de ouderenbonden op voor de belangen van ouderen. De georganiseerde ouderen doen zelf de belangenbehartiging, het COSBO biedt daarbij een helpende hand.

Het COSBO doet dit o.a. door medewerkers uit te lenen aan actieve commissies van de bonden, door een netwerk aan contacten levend te houden, door allerlei informatie uit te vissen die voor belangen- behartiging nodig is, door samen te werken met verwante organisaties, door de gevolgen van maat- schappelijke ontwikkelingen voor senioren in de gaten te houden, door projecten uit te voeren waar de belangen van ouderen in Amsterdam mee gediend zijn, enz.

Nu bestrijken de belangen van ouderen een groot terrein. Naast de dingen die speciaal voor hen van betekenis zijn, hebben ook mensen boven de vijftig als stadsburgers met alles te maken wat er in stad en land gebeurt. Vandaar dat ouderenbonden en COSBO zich bezig houden met heel veel en heel uiteenlopende beleidsterreinen. En tenslotte is “boven de 50” een heel rekbaar begrip. Op zich- zelf al zitten daar twee of drie hele generaties in, waarvoor eigen voorwaarden gelden om een leven met kwaliteit en perspectief te hebben.

Het COSBO en “het publiek”

In het algemeen zal “het publiek” vrij weinig van het COSBO merken, omdat het COSBO vooral op de achtergrond werkt. Dit geldt ook voor informatieverstrekking. Het COSBO houdt samen met de ouderenbonden in de gaten of anderen (gemeente, instellingen) goede voorlichting en informatie geven. Maar het COSBO zelf heeft géén directe taken naar het publiek m.b.t. het geven van algemene informatie en voor- lichting. – Daarom hebben wij dan ook geen open inloop of algemene informatiebalie of spreekuren.

Wanneer treedt het COSBO wel in de openbaarheid? Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, b.v.:

  • als er bepaalde activiteiten worden georganiseerd in het kader van een project,
  • met publicaties die het verdienen om in grotere kring bekend te zijn,
  • als het COSBO actie onderneemt bij een bepaald onderwerp (in opdracht van of met mandaat van de georganiseerde ouderen),
  • met deze website, want vanzelfsprekend is ook deze website een openbare zaak.

Disclaimer: Het COSBO-Amsterdam bestaat niet meer. De informatie op deze website is mogelijk dan ook niet meer actueel.