Koopkracht ouderen

Ouderen trekken aan de bel: gemeente Amsterdam moet eigen verantwoordelijkheid nemen. Na 2012 is in 2013 de koopkracht weer fors gedaald en de regeringsplannen voor 2014 zijn zo mogelijk nog ernstiger. Door tal van bezuinigingen worden ouderen naar verhouding nog eens extra zwaar getroffen. Zonder maatregelen komen veel Amsterdamse ouderen ernstig in de knel. Toch hoeft de gemeente niet met lege handen voor de burgers van 65 jaar en ouder te staan. Er kunnen bij de begrotingsbehandeling een aantal maatregelen getroffen worden.

Openbaar vervoer voor 65+
In België betalen 65-plussers (en gehandicapten) niet voor tram, bus en metro. Ook in Amsterdam en omstreken (in ROA-verband: het Regionaal Orgaan Amsterdam) kan zo’n regeling worden ingevoerd. Deze maatregel stimuleert ouderen om te blijven deelnemen aan de samenleving. Ook b.v. ziekenhuispatiënten zullen hier baat bij hebben: hun bezoek zal toenemen.

Plusvoorzieningen en kwijtscheldingen voor 65+
Den Haag verbiedt de gemeenten niet om voor 65-plussers een eigen armoedebeleid te voeren. Wij bepleiten handhaving en uitbreiding van de bestaande tegemoetkomingsregelingen voor de 65-plussers in de minimasfeer zoals

  • de plusvoorziening,
  • kwijtschelding onroerende zaak belasting en rioolrechten,
  • aanvullende huursubsidie via gemeentelijk woonlastenfonds

Speciaal watergeld-tarief voor 65+
Zolang er niet in alle Amsterdamse huizen een watermeter is, wordt het watergebruik geschat. Dat valt echter voor
ouderen onvoordelig uit. Daarom willen wij snellere invoering van de watermeters, en intussen een apart, lager tarief voor 65-plussers.

Goede verhuiskostenvergoeding voor senioren
Veel Amsterdamse ouderen met een medische indicatie voor verhuizing naar een andere woning, stellen die verhuizing uit wegens de hoge kosten. De verhuiskostenvergoeding voor hen bedraagt circa € 2.400,- . Anderen die moeten verhuizen, hebben echter recht op bijna € 5.000,- . Ouderen moeten datzelfde recht krijgen.

Instellen van een Cultureel Ouderen Paspoort
Hoge toegangsprijzen voor culturele activiteiten zoals concert-, theater- en museumbezoek weerhouden ouderen ervan om uit te gaan. . Het instellen van een Amsterdams Cultureel Ouderen Paspoort, op de manier van een
Cultureel Jongeren Paspoort, biedt hier uitkomst.

Kraskaarten goedkoper
Het huidige Amsterdamse systeem is aanzienlijk duurder dan elders (zoals b.v. Zaandam). Wij bepleiten halvering van de huidige prijs. Dit zal het bezoek van familieleden en mantelzorgers stimuleren, en het aantal eenzame en/of onverzorgde ouderen doen verminderen.

Uitbreiding stadpas mogelijkheden 65+
Wij stellen voor de reducties van de Stadspas voor ouderen uit te breiden met een forse korting op een dagbladabonnement. Hiervoor is medewerking van de dagbladen nodig. Wij ontvingen van hen reeds positieve reacties. Nu de gemeente nog.